Toimittuaan kansannousun valmistelijana ja vapaussodan päämajoitusmestarina Hannes Ignatius kunnostautui suomalaisen sotilasopetustoiminnan ja sotatieteellisen tutkimuksen isänä. Hänen aikaansaannoksiaan voi vain hämmästellä.

Kenraali Hannes Ignatius oli itse tuottelias ja hyvä kynämies, joka korjasi Mannerheiminkin puheita. Hän oli vuonna 1920 ilmestyneen Suomen Sotilasaikakauslehti - Finsk Militärtidskriftin ensimmäinen päätoimittaja. Lehden näytenumerossa vuonna 1920 hän viitoitti näkemyksiään toteamalla: ”Ainoastaan se armeija, jonka upseeristo on sotatieteen vaatimusten tasolle kasvatettu, voi saada maan puolustuksen tarkoitustaan vastaavaan kuntoon. ---Meidän maassamme on tämän sotatieteellisen kehityksen katsottava olojen pakosta olevan vielä takapajulla, muodostuihan armeijamme miltei tyhjästä. Sen vuoksi on meidän kaikin keinoin pyrittävä kohottamaan tätä tieteellistä tasoa, antamatta mitenkään vapaussotamme menestyksen itseämme sokaista, sillä oikeata, nykyaikaista sotaa ei sittenkään voiteta yksinomaan urhoollisuudella. Siihen vaaditaan, että maan puolustuslaitos on saatettu uudenaikaisimmalle, kehittyneimmälle asteelleen. ---”Voidakseen saada maamme puolustuslaitoksen sen tehtäviä vastaavaan kuntoon, on ehdottomasti vaadittava, että armeijamme upseeristo ylimmästä alimpaan saakka on nykyaikaisen sotatieteen vaatimusten tasalla---.”


Nämä lausunnot voisivat ihan hyvin koskea tämän päivän puolustusvoimia ja upseerikoulutusta.