Johannes Ferdinand (Hannes) Ignatius

(1871-1941)

aliratsumestari 1900, eversti 1918, kenraalimajuri 1918, kenraaliluutnantti 1928.


Sai sotilaskoulutuksensa Haminan kadettikoulussa 1885-1892 ja Nikolain yleisesikunta-akatemiassa Pietarissa 1896-1899. Palveli Suomen Rakuunarykmentissä 1892-1901. Liikealalla 1901-1917. Vapaussotaa valmistelleen Sotilaskomitean jäsen 1914-1918. Vapaussodassa päämajoitusmestari 18.2.-6.5.1918 ja esikuntapäällikkö 6.5.-1.6. 1918. Sotilasviroissa 1919-1920, 1939-1940, mm. yleisesikunnan päällikkö 5.3.-12.9.1919. Suomen Vapaussota vuonna 1918-teoksen julkaisutoimikunnan puheenjohtaja. Kirjoitti vuonna 1918 teoksen Gustaf Mannerheim. Kuului Mannerheimin innokkaimpiin tukijoihin 1920- ja 1930-luvuilla.