Sotilaskomitea
Suomen Itsenäistymisen puolesta aktiivisesti toimineen sotilaskomitean jäsenistä osa matkusti Vaasaan 18.1. 1918 aloittaen Päämajan muodostamisen. Edessä keskellä sotilaskomitean puheenjohtajana toiminut kenraali C.G. Mannerheim, itsenäisen Suomen puolustusvoimien ensimmäinen ylipäällikkö. Oikealla ratsumestari Hannes Ignatius, jonka ylipäällikkö nimitti päämajamestariksi. Vasemmalla kenraalimajuri Gösta Theslöf, joka saapui päämajaan maaliskuussa ja nimitettiin esikuntapäälliköksi.

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön juuret

Säätiön juuret löytyvät kenraali Hannes Ignatiuksen aateveljien vuonna 1921 muodostamasta rahastosta, josta vuonna 1924 syntyi Kadettikunnan hallinnoima kenraali Hannes Ignatiuksen nimeä kantanut stipendirahasto. Sääntöjen mukaan tarkoituksena oli ”herättää Kadettikunnan jäsenissä harrastusta sotatieteisiin palkitsemalla heidän edellisen vuoden kuluessa julkisesti esittämistään sotatieteellisistä töistä ja kirjoituksista”. Hannes Ignatius oli itse rahaston arvostelulautakunnan puheenjohtaja.

Rahastosta versoi vuonna 1950 nykyinen säätiö, jonka Kadettikunta perusti ”kunnioittaakseen Kadettikoulun perustajan ja Kadettikunnan kunniajäsenen kenraali Hannes Ignatiuksen aloiterikasta työtä”. Säätiön sääntöjä on päivitetty viimeksi vuonna 1993. Päätehtävä on säilynyt ennallaan: se on kadettiupseerien tekemien julkaisujen palkitseminen.

Hannes Ignatius oli vanhan Suomen sotaväen rakuunaupseeri, joka sortovuosina omistautui itsenäisen Suomen toteuttamiselle. Hän oli itsenäisyysliikkeen aktivisti ja Sotilaskomitean puheenjohtaja. Vuonna 1918 hänestä tuli kenraali Mannerheimin lähin mies. Päämäärätietoisen, rohkean ja kaukokatseisen ”Sota-Hanneksen” merkitys Mannerheimin luottomiehenä ja neuvonantajana oli erittäin suuri. Voimme nähdä Hannes Ignatiuksen jyhkeän hahmon monissa valokuvissa ja maalauksissa yhdessä Mannerheimin kanssa, usein vähän takana, mutta aina lähellä. Lähin sellainen asetelma löytyy tämän Kasinon ylätasanteen isosta taulusta.

• siirry sivulle 2