Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiö

Säätiön tarkoitus

Säätiö palkitsee vuosittain suomalaisten kadettiupseerien tekemiä teoksia. Palkittavien tulee olla Kadettikoulun käyneitä upseereita tai Maanpuolustuskorkeakoululla opiskelevia kadetteja.

Palkitsemista tulee hakea ja palkittavaksi esitettyä teosta tulee toimittaa yhdeksän (9) kappaletta säätiön asiamiehelle kalenterivuoden loppuun mennessä.

Asiantuntijalautakunta ja säätiön hallitus tutustuvat teoksiin alkuvuodesta ja mahdollinen palkitseminen tapahtuu seuraavana keväänä.

Hakijana voi toimia kuka tahansa, mutta palkittavan tulee täyttää yllä mainitut ehdot.


• Palkitsemiset


Lisätietoja saa tarvittaessa säätiön asiamieheltä.

• Yhteystiedot, asiamies